header

Wat is een BIN ?

BIN Elewijt

Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle is nog altijd de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan.

Het tegendeel is waar in buurten met goede sociale contacten. Daar houden de buren voor mekaar een oogje in het zeil. Een waakzame buur is er dus twee waard!

Op 1 januari 2015 is BIN-Elewijt van start gegaan met 113 BIN-leden. Momenteel zijn we reeds met meer dan 170 en nieuwe leden zijn nog altijd welkom!

Voor meer info kan je terecht bij een van onze coördinatoren of kun je hen een e-mail zenden.

Samen maken we Elewijt nog veiliger.

Een buurtinformatienetwerk is

Een BIN of BuurtInformatieNetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt.

De actoren van het project zijn:

- de burgers (meewerken)

- een coördinator (leiding geven) en

- de lokale politie (overleggen).

De doelstellingen van een BIN

- Het voorkomen van misdrijven

- Het verhogen van de algemene veiligheid

- Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel

- Het verspreiden van de preventiegedachte

- Het bevorderen van sociale controle

- Het verbeteren van de sociale samenhang

Binnen een BIN is er een permanente informatie-uitwisseling

tussen de lokale politie en de burgers

door het verspreiden van preventieve tips

met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie

afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers